Bezpieczeństwo i środowisko

Odpowiedzialne zużycie energii

Minimalizujemy zużycie energii i wody poprzez efektywne wykorzystanie energii i zasobów.

Poprawa jakości emisji

Osiąga się to poprzez ścisłe monitorowanie oraz stosowanie działań naprawczych i zapobiegawczych.

Zarządzanie odpadami

Stale optymalizujemy ten obszar poprzez działania w zakresie zbiórki, odzysku i wyeliminowania odpadów.

Usuwanie substancji toksycznych

W procesie doboru surowców unikamy stosowania substancji toksycznych i niebezpiecznych.

Zaangażowanie w różnorodność biologiczną

Podejmujemy działania mające na celu ochronę ekosystemów i zachowanie bioróżnorodności charakterystycznej dla danego obszaru.

Pozwolenia środowiskowe

Uzyskujemy i odnawiamy Pozwolenia środowiskowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zależy nam na utrzymaniu możliwie najczystszej atmosfery

Neutralizując nasz ślad węglowy w atmosferze, nasza firma staje się „CO2 Neutral Company” pod względem emisji gazów cieplarnianych, aktywnie uczestnicząc w redukcji globalnego śladu węglowego.

Certyfikaty wykorzystywane do kompensacji pochodzą z zatwierdzonych przez UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) projektów redukcji emisji gazów cieplarnianych i są również wykorzystywane w Europejskim Systemie Handlu Emisjami (EU-ETS), w celu zapewnienia zgodności dużych zanieczyszczających. Projekty, z których pochodzą certyfikaty, to CDM (Clean Development Mechanism) lub JI (Joint Implementation), odpowiednio dla jednostek CER i ERU.

Zgodność z procedurami jest monitorowana zarówno przez dział Audytu naszej firmy, jak i przez audyt zewnętrzny, który jest przeprowadzany przez uznane w kraju i za granicą firmy najwyższej klasy (KPMG, Pricewaterhouse Coopers, Ernst&Young, Professional Consulting, Certrom itp.)

Regularnie odwiedzają nas również przedstawiciele dużych klientów korporacyjnych, aby zaprezentować i skontrolować procedury firmy, ponieważ wcześniejsze doświadczenia pokazały, że przejrzystość, elastyczność i docenianie partnerów pod względem jakości pracy są siłą napędową dla rozwoju firmy.

Staramy się sprostać wymaganiom klientów i wykazać się elastycznością, dostosowując zarządzanie do zmieniających się warunków rynkowych, mierząc wskaźniki wydajności, formułując i regularnie wdrażając działania zapobiegawcze i naprawcze, politykę zapobiegania wypadkom i urazom oraz regularne szkolenia pracowników, współpracowników i podwykonawców.

Polityka ochrony środowiska

Nasza polityka środowiskowa odzwierciedla nasz szacunek dla środowiska i jest wdrażana poprzez system zarządzania środowiskowego zgodny z normą SR EN ISO 14001:2005, który, poprzez ciągłe doskonalenie, ma na celu osiągnięcie następujących celów:

  • Identyfikacja i przestrzeganie wymogów prawnych i innych wymogów środowiskowych, mających zastosowanie do działalności firmy;
  • Poprawa wydajności obiektów zgodnie z możliwościami finansowymi firmy, w celu zapobiegania zanieczyszczeniom;
  • Właściwe gospodarowanie odpadami, w tym sortowanie, odzysk i ich eliminacja;
  • Minimalizacja zużycia energii i wody, poprzez efektywne wykorzystanie energii i zasobów;
  • Poprawa jakości emisji (wody, powietrza, gleby, zapachu), poziomu hałasu poprzez efektywną kosztowo kontrolę operacyjną, staranne monitorowanie oraz stosowanie działań naprawczych i zapobiegawczych tam, gdzie to konieczne;
  • Podejmowanie działań mających na celu ochronę ekosystemów i zachowanie różnorodności biologicznej specyficznej dla danego obszaru;
  • Wybieranie surowców w celu uniknięcia stosowania toksycznych i niebezpiecznych substancji, jeśli nie możemy właściwie ocenić związanego z nimi ryzyka dla ludzi, środowiska i ekologii;
  • Promowanie otwartego dialogu z interesariuszami środowiskowymi;
  • Zapobieganie poważnym awariom oraz stosowanie szybkich i odpowiedzialnych środków reagowania w celu skorygowania incydentów lub warunków zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu lub środowisku, niezwłoczne powiadamianie władz i informowanie poszkodowanych stron;
  • Uzyskiwanie i odnawianie Pozwoleń środowiskowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dowodem na to, że szanujemy środowisko i przepisy prawa, jest wdrożenie środków poprawy efektywności energetycznej i przeprowadzenie Audytu Energetycznego.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, w celu poprawy komfortu użytkowania oraz wyświetlania odpowiednich i spersonalizowanych treści. Kontynuując przeglądanie tej witryny, wyrażasz zgodę na ich użycie. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.