Regulamin korzystania z www.dumagas.ro

 

S.C. DUMAGAS TRANSPORT S.A., numer NIP RO16020497, jest właścicielem praw własności intelektualnej (w tym praw do baz danych) do znaków towarowych, logo i wszystkich innych materiałów prezentowanych na tej stronie. Niniejszy dokument określa warunki korzystania ze strony internetowej www.dumagas.ro, zwanej dalej „stroną internetową”.

E-mail: transport@dumagas.ro

Dostęp do strony internetowej i korzystanie z niej odbywa się na mocy niniejszych zasad, z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej. Korzystanie z strony internetowej, logowanie się i dostęp do Usług oznacza akceptację niniejszych zasad i warunków ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z ich akceptacji.

 

1. Definicje i pojęcia

Dumagas – firma S.C. DUMAGAS TRANSPORT S.A. właściciel niniejszej strony internetowej.

Użytkownik – osoba fizyczna/prawna, która posiada lub uzyskuje dostęp do strony internetowej, za pomocą dowolnego środka komunikacji udostępnionego przez Delta Studio (elektronicznego, telefonicznego itp.).

Newsletter – regularny środek informowania, wyłącznie drogą elektroniczną, tj. pocztą elektroniczną (e-mail, SMS) o Towarach i Usługach i/lub promocjach prowadzonych w danym okresie, bez jakichkolwiek zobowiązań ze strony spółki Dumagas w odniesieniu do informacji w nim zawartych.

 

2. Zawartość strony internetowej

Dumagas zastrzega sobie prawo do zmiany treści i/lub struktury strony internetowej, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.

 

Żadne informacje na tej stronie internetowej – odnoszące się do spółki Dumagas – nie powinny być traktowane jako równoważne z ofertą. Niniejsza strona internetowa nie zawiera porad ani zaleceń dotyczących podejmowania jakichkolwiek decyzji.

Powielanie, rozpowszechnianie lub publikowanie w jakiejkolwiek formie treści materiałów przedstawionych na tej stronie internetowej, przez jakąkolwiek osobę, bez pisemnej zgody Dumagas, jest zabronione.

Dumagas nie gwarantuje, że informacje pojawiające się na tej stronie są wolne od błędów, chociaż Dumagas dokłada wszelkich starań, aby zapewnić aktualne i dokładne informacje.

Każdy, kto szuka informacji i/lub chce zakupić jedną z usług prezentowanych na stronie internetowej, proszony jest o kontakt z Dumagas, w celu uzyskania szczegółowych informacji – dostępność, warunki umowy, opłaty i związane z nimi prowizje, kurs wymiany walut itp.

Dumagas nie ponosi odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek szkody, krzywdy lub straty wyrządzone użytkownikowi strony internetowej z powodu błędnych informacji. Informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i nie można udzielić żadnej gwarancji co do dokładności, kompletności lub aktualności podanych informacji.

Dumagas nie może zagwarantować ani kontrolować aktualności i dokładności informacji na stronach internetowych osób trzecich, do których odniesienia znajdują się na tej stronie.

Prawa i obowiązki użytkowników strony internetowej, jak również spółki Dumagas, określone w niniejszym dokumencie, będą interpretowane i regulowane zgodnie z prawem rumuńskim. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych warunków, prosimy o kontakt (sekcja „Kontakt”).

Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej, użytkownik wyraźnie rozumie i akceptuje postanowienia Regulaminu określone powyżej.