Termeni și condiții de utilizare a site-ului www.dumagas.ro

 

S.C. DUMAGAS TRANSPORT S.A., CUI RO16020497, deține drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site. Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul www.dumagas.ro, numit generic în continuare și „site-ul”.

E-mail de contact: transport@dumagas.ro

Accesul și utilizarea site-ului se fac sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile stipulate mai jos. Utilizarea site-ului, logarea și accesul la servicii presupun implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.
 

1. Definiții și termeni

Dumagas – compania S.C. DUMAGAS TRANSPORT S.A. deținătoare a prezentului website

Utilizator – persoană fizică / juridică care are sau obține acces la site, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Delta Studio (electronic, telefonic, etc).

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Dumagas cu referire la informațiile conținute de acesta.
 

2. Conținutul website-ului

Dumagas își rezervă dreptul de a modifică conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fără nici o informare prealabilă.

Nici o informație de pe acest site – referitoare la Dumagas nu trebuie să fie considerată echivalentul unei oferte. Acest site nu conține sfaturi sau recomandări cu privire la luarea unei decizii, oricare ar fi această.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site de către orice persoană fără acordul scris al Dumagas.

Dumagas nu garantează că informațiile care apar pe acest site nu conțin erori, cu toate că Dumagas depune toate eforturile pentru a transmite informații actualizate și exacte.

Orice persoană care dorește să se informeze și/sau să achiziționeze unul din serviciile prezentate pe site este rugată să contacteze Dumagas pentru a afla detalii – disponibilitate, condiții contractuale, taxe, tarife și comisioane aferente, curs valutar, etc.

Dumagas nu poate fi responsabilă legal pentru nici un fel de daune, pagube sau pierderi produse utilizatorului site-ului cauzate de informații eronate. Informațiile se pot modifică în orice moment și nu se poate acordă nici o garanție cu privire la acuratețea, caracterul complet sau actual al informațiilor furnizate.

Dumagas nu poate garanta sau controla actualitatea și exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, la care se face trimitere pe site-ul de față.

Drepturile și obligațiile utilizatorilor site-ului, cât și ale Dumagas, prevăzute prin prezentul document vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română. Dacă aveți întrebări cu privire la aceste mențiuni, va rugăm să ne contactați (Secțiunea „Contact”).

Prin continuarea navigării pe acest site utilizatorul înțelege și acceptă în mod expres prevederile din Termenii și Condițiile enunțate mai sus.