Siguranță și mediu

Consum responsabil

Minimizăm consumul de energie și apă prin utilizarea eficientă a energiei și resurselor

Îmbunătățirea calității emisiilor

Este realizată prin monitorizarea atentă şi prin aplicarea de acțiuni corective și preventive

Gestionarea deșeurilor

Aducem optimizări în permanență prin operațiile de colectare, valorificare și eliminare a deșeurilor

Eliminarea substanțelor toxice

În procesul de selectare a materiilor prime, evităm utilizarea substanțelor toxice și periculoase

Devotați biodiversității

Întreprindem acțiuni pentru păstrarea ecosistemelor și păstrarea biodiversității specifice zonei

Autorizații de mediu

Obținem și reînnoim autorizațiile de mediu în conformitate cu legislația specifică în vigoare

Suntem implicaţi în menținerea unei atmosfere cât mai curate

Prin neutralizarea amprentei de carbon din atmosferă, compania noastră devine “CO2 Neutral Company” din punct de vedere al emisiilor de gaze cu efect de seră, participând activ la reducerea amprentei globale de carbon.

Certificatele utilizate pentru neutralizare provin din proiecte de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră aprobate de UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) şi sunt utilizate inclusiv în Schema de Tranzacţionare Europeană (EU-ETS) pentru conformarea marilor poluatori. Proiectele din care provin certificatele sunt de tip CDM (Clean Development Mechanism) sau JI (Joint Implementation) pentru certificatele CER, respectiv ERU.

Controlul respectării procedurilor se realizează atât de departamentul “Audit” al companiei noastre, cât şi de auditul extern, realizat sectorial de societăţi de calibru recunoscute la nivel naţional şi internaţional (KPMG, Pricewaterhouse Coopers, Ernst&Young, Professional Consulting, Certrom etc.).

De asemenea, primim vizita periodică a reprezentanţilor marilor clienţi corporativi pentru prezentarea şi controlul procedurilor companiei, întrucât experienţa anterioară ne-a dovedit că transparenţa, flexibilitatea şi aprecierile partenerilor în ceea ce priveşte calitatea activităţii constituie motorul dezvoltării companiei.

Încercăm să surprindem exigenţele clienţilor şi să manifestăm flexibilitate prin adaptarea managementului la condiţiile în schimbare ale pieţei, prin măsurarea indicatorilor de performanţă, formularea şi implementarea periodică a unor acţiuni preventive şi corective, politica de prevenire a accidentelor şi daunelor şi instrucția periodică a angajaţilor, colaboratorilor şi subcontractanţilor.

Politica de mediu

Politica noastră de mediu reflectă respectul nostru pentru mediul înconjurător şi este pusă în aplicare printr-un sistem de management de mediu, conform SR EN ISO 14001:2005, care prin îmbunătățire continuă urmăreşte atingerea următoarelor obiective:

  • Identificarea cerinţelor legale şi altor cerinţe privind mediul, aplicabile activităţilor desfăşurate în societate şi conformarea cu acestea;
  • Îmbunătăţirea performanţei instalaţiilor în conformitate cu posibilităţile financiare ale societăţii pentru prevenirea poluării;
  • Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor, privind operaţiile de colectare, valorificare şi eliminare a acestora;
  • Minimizarea consumului de energie şi apă prin utilizarea eficientă a energiei şi resurselor;
  • Îmbunătăţirea calităţii emisiilor (apă, aer, sol, miros), a nivelului de zgomot printr-un control operaţional eficient din punct de vedere al costurilor, prin monitorizarea atentă şi prin aplicarea de acţiuni corective şi preventive, atunci când este necesar;
  • Întreprinderea de acţiuni pentru păstrarea ecosistemelor şi păstrarea biodiversităţii specifice zonei;
  • Selectarea materiilor prime în scopul evitării folosirii substanţelor toxice şi periculoase, dacă nu putem evalua corect riscurile umane, ecologice şi de mediu asociate cu acestea;
  • Promovarea unui dialog deschis cu părţile interesate de probleme de mediu;
  • Prevenirea producerii de accidente majore şi aplicarea rapidă şi responsabilă a măsurilor de intervenţie pentru a corecta incidentele sau condiţiile care pun în pericol sănătatea, siguranţa sau mediul înconjurător, raportarea promptă catre autorităţi şi informarea părţilor afectate;
  • Obţinerea şi reînnoirea autorizaţiilor de mediu în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare.

Dovadă a faptului că respectăm mediul şi legislatia este aplicarea măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi efectuarea Auditului Energetic.

Site-ul nostru utilizează module cookie pentru a-ți îmbunătăți experiența și pentru a-ți afișa conținut relevant și personalizat. Continuând să navighezi pe acest site, ești de acord cu utilizarea lor. Pentru mai multe detalii poți accesa Politica noastră de utilizare a cookie-urilor.