Veiligheid en milieu

Verantwoorde consumptie

We minimaliseren het energie – en waterverbruik door efficiënt gebruik van energie en hulpbronnen

Verbetering van de kwaliteit van emissies

Het wordt bereikt door nauwlettend toezicht en de toepassing van corrigerende en preventieve maatregelen

Afvalbeheer

We optimaliseren voortdurend de inzameling, terugwinning en verwijdering van afval

Verwijdering van giftige stoffen

Bij het selecteren van grondstoffen vermijden we het gebruik van giftige en gevaarlijke stoffen

Toegewijd aan biodiversiteit

We ondernemen acties om ecosystemen te behouden en de biodiversiteit te behouden die specifiek is voor het gebied

Milieuvergunningen

Omgevingsvergunningen verkrijgen en verlengen in overeenstemming met de geldende specifieke wetgeving

We streven naar een zo schoon mogelijke atmosfeer

Door onze koolstofvoetafdruk in de atmosfeer te neutraliseren, wordt ons bedrijf een “CO2-neutraal bedrijf” in termen van uitstoot van broeikasgassen en neemt het actief deel aan de vermindering van de wereldwijde koolstofvoetafdruk.

De emissierechten die worden gebruikt voor compensatie zijn afkomstig van door de UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) goedgekeurde projecten voor het verminderen van broeikasgasemissies en worden ook gebruikt in het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS) voor de naleving van grote vervuilers. De projecten waaruit de certificaten komen zijn respectievelijk CDM (Clean Development Mechanism) of JI (Joint Implementation) voor CER- en ERU-certificaten.

De naleving van de procedures wordt gecontroleerd door zowel de auditafdeling van ons bedrijf als door externe audits, die worden uitgevoerd door nationaal en internationaal erkende bedrijven van het hoogste kaliber (KPMG, Pricewaterhouse Coopers, Ernst&Young, Professional Consulting, Certrom, etc.).

We krijgen ook regelmatig bezoek van vertegenwoordigers van grote zakelijke klanten om de procedures van het bedrijf te presenteren en te controleren, omdat eerdere ervaringen hebben aangetoond dat transparantie, flexibiliteit en waardering van partners in termen van kwaliteit van het werk de drijvende kracht achter de ontwikkeling van het bedrijf zijn.

We proberen de eisen van de klant vast te leggen en flexibiliteit te tonen door het management aan te passen aan veranderende marktomstandigheden, prestatie-indicatoren te meten, periodieke formulering en implementatie van preventieve en corrigerende maatregelen, beleid voor ongevallen- en schadepreventie en periodieke training van werknemers, medewerkers en onderaannemers.

Milieubeleid

Ons milieubeleid weerspiegelt ons respect voor het milieu en wordt geïmplementeerd via een milieumanagementsysteem volgens SR EN ISO 14001:2005, dat door voortdurende verbetering de volgende doelstellingen nastreeft:

 • Het identificeren van de wettelijke vereisten en andere milieueisen die van toepassing zijn op de activiteiten die in het bedrijf worden uitgevoerd en het naleven daarvan;
 • Het verbeteren van de prestaties van installaties in overeenstemming met de financiële mogelijkheden van het bedrijf ter voorkoming van vervuiling;
 • Correct beheer van afval, met betrekking tot inzameling, terugwinning en verwijdering;
 • Minimaliseren van energie- en waterverbruik door efficiënt gebruik van energie en hulpbronnen;
 • Verbetering van de kwaliteit van emissies (water, lucht, bodem, geur), geluidsniveau door kosteneffectieve operationele controle, door nauwlettend toezicht en door het toepassen van corrigerende en preventieve maatregelen, indien nodig;
 • Maatregelen nemen om ecosystemen in stand te houden en de biodiversiteit in stand te houden die specifiek is voor het gebied;
 • Grondstoffen selecteren om het gebruik van giftige en gevaarlijke stoffen te vermijden als we de menselijke, ecologische en milieurisico’s ervan niet goed kunnen inschatten;
 • Een open dialoog met belanghebbenden op milieugebied bevorderen;
 • Het voorkomen van zware ongevallen en de snelle en verantwoorde toepassing van interventiemaatregelen om incidenten of omstandigheden die de gezondheid, veiligheid of het milieu in gevaar brengen te corrigeren, het onmiddellijk melden aan de autoriteiten en het informeren van de getroffen partijen;
 • Het verkrijgen en verlengen van Omgevingsvergunningen in overeenstemming met de geldende specifieke wetgeving.
  Het bewijs dat we het milieu en de wetgeving respecteren, is de toepassing van maatregelen ter verbetering van de energie-efficiëntie en de uitvoering van de energieaudit.
Onze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren en relevante en gepersonaliseerde inhoud weer te geven. Door verder te surfen op deze site gaat u akkoord met het gebruik ervan. Voor meer informatie kun je ons Cookiebeleidraadplegen.