Politică privind protecția datelor cu caracter personal

 

Protecția datelor este importantă pentru noi.

Vă mulțumim că ați vizitat site-ul nostru web www.dumagas.ro.

În interacțiunile cu dumneavoastră, Dumagas colectează și prelucrează o serie de date cu caracter personal, pentru scopurile detaliate în prezenta politică. Următoarele mențiuni au rolul de a vă informa asupra tipului și limitelor prelucrărilor de date cu caracter personal realizate de către S.C. DUMAGAS TRANSPORT S.A. (Dumagas) în contextul accesării de către dumnevoastră a website-ului www.dumagas.ro.

Datele cu caracter personal sunt informații care pot fi atribuite direct sau indirect persoanei dumneavoastră. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor îl constituie îndeosebi Regulamentul general privind protecția datelor (General Data Protection Regulation – RGPD).

1. Generalități

Datele cu caracter personal prelucrate de către Dumagas pot fi împărțite în două categorii:

 

2. Vizitarea paginii noastre de internet

Scopurile prelucrării datelor/temeiurile juridice:

Când vizitați pagina noastră de internet, prin browser-ul utilizat pe dispozitivul dvs. final și fără intervenția dvs. se transmit automat informațiile privind:

 

Pe serverul paginii noastre de internet se stochează temporar, într-un așa-numit fișier-jurnal, în următoarele scopuri:

Destinatari/categorii de destinatari:

Date dvs. vor putea fi prelucrate de către eventualii terți (furnizori de servicii IT) contractați de Dumagas; aceștia sunt selectați cu atenție, verificați de Dumagas și de asemenea obligați contractual la protejarea datelor dumneavoastră, în conformitate cu art. 28 RGPD.

Durata stocării/criteriile pentru determinarea perioadei de stocare:

Datele sunt stocate pentru o perioadă de șapte zile, apoi sunt șterse automat.

3. Utilizarea de cookie-uri și tehnici similare pentru prelucrarea datelor

Detaliile referitoare la utilizarea cookie-urilor sunt disponibile aici: Politica Cookies

4. Contact prin e-mail/apeluri telefonice

Scopurile prelucrării datelor/temeiurile juridice:

Datele cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție prin e-mail sau telefon sunt prelucrate cu respectarea principiilor RGPD. Utilizăm datele tale exclusiv în scopul prelucrării solicitării tale. Astfel, prelucrăm, de la caz la caz, date precum nume, prenume, număr de telefon, adresa de contact, adresa de e-mail, vocea dumneavoastră (în cazul apelurilor telefonice), precum și alte date, în funcție de natura solicitării (ex.: natura problemei cu care vă confruntați, informațiile care vă interesează). Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor îl constituie art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD. Interesul legitim al Dumagas pentru prelucrarea acestor date rezultă din interesul de a soluționa cererile/reclamațiile dumneavoastră.

Destinatari/categorii de destinatari:

De la caz la caz, datele dvs. vor putea fi prelucrate și de către persoane împuternicite de către noi în acest sens. Acestea sunt selectate cu atenție, verificate de noi și de asemenea obligate contractual, în conformitate cu art. 28 RGPD.

Perioada de stocare/criteriile pentru determinarea perioadei de stocare:

Datele pe care ni le transmiteți în contextul întrebărilor prin e-mail sunt de obicei șterse sau anonimizate de noi în termen de 90 de zile de la data la care a fost oferit răspunsul final. Experiența ne-a demonstrat că, în general, după 90 de zile nu mai există întrebări cu privire la răspunsurile noastre.

Când vă exercitați drepturile de persoană vizată, datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate timp de 3 ani după răspunsul final pentru a dovedi că v-am oferit informații complete și că sunt îndeplinite cerințele legale.

5. Comunicate de presă

Scopurile prelucrării datelor/temeiul juridic:

În situația în care ați fost de acord, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea transmiterii prin e-mail a comunicatelor noastre de presă/informărilor despre Dumagas. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt numele, prenumele, adresa de e-mail, publicația/firma cu care colaborați. Totodată, în cazul în care ne puneți la dispoziție și numărul dumneavoastră de telefon, îl putem utiliza pentru scopul facilitării comunicării cu dumneavoastră în legătură cu solicitările pe care ni le adresați. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor îl constituie art. 6 alin. 1 lit. a) din RGPD.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment cu efect pentru viitor, de exemplu, trimițând un mesaj corespunzător la juridic@dumagas.ro. În acest caz, datele dvs. de contact vor fi șterse.

Destinatari/categorii de destinatari:

Folosim furnizori de servicii specializați pentru comunicate de presă, de exemplu pentru formatarea mesajelor și trimiterea acestora către o anumită listă de corespondență. Acești furnizori de servicii prelucrează datele dvs. în numele nostru în calitate de persoane împuternicite de operatori, sunt atent selectați și obligați contractual în conformitate cu Art. 28 din RGPD.

Perioada de stocare:

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate în scopul mai sus menționat până la retragerea consimțământului. Dacă vă retrageți consimțământul, adresa dvs. de e-mail va fi blocată pentru primirea  comunicatelor de presă/informărilor. Datele dvs. vor fi apoi șterse imediat din listele de corespondență, dar nu mai mult de trei zile de la data primirii notificării de retragere a consimțământului.

6. Prelucrarea informațiilor suplimentare

Scopul prelucrării datelor/temeiul juridic:

Pentru a urmări modul în care utilizați detaliile și informațiile pe care le-ați primit de la noi ca parte a cooperării noastre, stocăm și alte informații relevante (de exemplu, postările și articolele dumneavoastră ce includ informațiile furnizate de noi). În principiu, primim datele dvs. din surse accesibile public, cum ar fi site-ul web pe care postați/publicați articolele dvs., versiunea tipărită a acestora, alte forme de publicare, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este Art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD. Interesul nostru legitim provine din scopurile de prelucrare a datelor menționate mai sus.

Perioada de stocare/criteriile pentru determinarea perioadei de stocare:

Datele mai sus menționate le putem stoca până când ne adresați o cerere de opoziție cu privire la prelucrarea acestor date, în conformitate cu art. 21 din RGPD.

7. Transmiterea datelor cu caracter personal către medii externe

Scopul prelucrării datelor/temeiul juridic:

În măsura în care dvs., ca persoană interesată sau persoană vizată, ați consimțit la publicarea datelor dvs. cu caracter personal într-una din comunicările noastre, de exemplu, prin comunicate de presă, prelucrăm datele cu caracter personal în temeiul consimțământului sau în temeiul executării contractului existent cu dumneavoastră ce implică utilizarea datelor, în baza art. 6 alin. 1 lit. a) si b) din RGPD.

Pentru situațiile în care temeiul prelucrării îl constituie consimțământul, vă aducem la cunoștință că vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor, de exemplu, trimițând un mesaj în acest sens la juridic@dumagas.ro, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. În acest caz, înregistrările/informațiile dvs. vor fi șterse imediat de noi de pe mediile asupra cărora avem control (ex: website-urile noastre). Vă rugăm să rețineți că nu avem control asupra prelucrării și ștergerii datelor dvs. de către terți.

Destinatari/categorii de destinatari:

Datele dvs. vor fi transmise unui jurnalist sau unei companii media/edituri ca parte a prelucrării datelor și, dacă sunt publicate, pot fi vizualizate și în țări terțe din afara UE sau a SEE.

Perioada de stocare/criteriile pentru determinarea perioadei de stocare:

În situația în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, datele vor fi prelucrate până la data retragerii consimțământului dumneavoastră, potrivit celor de mai sus. Dacă prelucrarea este necesară derulării unui contract existent între noi, datele vor fi prelucrate potrivit prevederilor contractuale.

Nu deținem controlul asupra stocării datelor dvs. de către terți. Prin urmare, se aplică politica privind protecția datelor, aferentă terților care au primit datele dvs. de la noi.

8. Transmiterea către destinatari dintr-o țară terță

Dacă transmitem date către destinatari dintr-o țară terță (aflată în afara Spațiului Economic European), puteți afla acest lucru în informațiile privind destinatarii/categoriile de destinatari din descrierea prelucrării datelor respective. Comisia Europeană certifică faptul că unele țări terțe au un standard de protecție a datelor care este comparabil cu nivelul din Spațiul Economic European, prin așa-numitele decizii privind caracterul adecvat. O listă a acestor țări poate fi accesată la http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html.

Dacă nu există un standard comparabil de protecție a datelor într-o țară, ne asigurăm că protecția datelor este garantată în mod adecvat prin alte măsuri. Acest lucru este posibil, de exemplu, prin reguli corporatiste obligatorii, clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene pentru protecția datelor cu caracter personal (https://eur-lex.europa.eu/) certificate sau coduri de conduită recunoscute. Vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor (Secțiunea 11) dacă doriți mai multe informații cu privire la acest aspect.

9. Drepturile persoanelor vizate

Dreptul de acces și informare conform articolului 15 din RGPD

Ai dreptul, conform articolului 15 alineatul 1 din RGPD, să primești, la cerere, gratuit, informații despre datele cu caracter personal salvate la noi cu privire la persoana ta. Acest lucru se referă, în special, la:

Dacă datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau către o organizație internațională, atunci ai dreptul să fii informat despre garanțiile adecvate conform articolului 46 din RGPD în legătură cu transferul.

Dreptul la rectificarea datelor conform articolului 16 din RGPD

Ai dreptul să ne soliciți neîntârziat rectificarea datelor cu caracter personal incorecte care te vizează. Prin luarea în considerare a scopurilor prelucrării, ai dreptul să soliciți completarea datelor cu caracter personal incomplete – inclusiv prin intermediul unei declarații de completare.

Dreptul de ștergere conform articolului 17 din RGPD

Ai dreptul să ne soliciți ca datele cu caracter personal care te vizează să fie șterse neîntârziat, dacă se aplică unul dintre motivele următoare:

Dacă am făcut publice datele cu caracter personal și suntem obligați să le ștergem, atunci luăm, ținând cont de tehnologia disponibilă și costurile de implementare, măsuri adecvate pentru a-i informa pe terții care îți prelucrează datele cu privire la faptul că soliciți și de la aceștia ștergerea tuturor link-urilor spre aceste date cu caracter personal sau a copiilor și replicărilor acestor date cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării conform articolului 18 din RGPD

Ai dreptul să ne soliciți restricționarea prelucrării dacă există una dintre următoarele premise:

Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal pentru scopurile prelucrării, dar persoana vizată are nevoie de acestea pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau

Persoana vizată s-a opus prelucrării conform articolului 21 alineatul 1 din RGPD, atâta timp cât încă nu este stabilit dacă motivele legitime ale operatorului prevalează față de cele ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor conform articolului 20 din RGPD

Ai dreptul să primești datele cu caracter personal care te vizează și pe care ni le-ai pus la dispoziție, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul la transmiterea acestor date către un alt operator fără ca noi să ne opunem, dacă:

prelucrarea se bazează pe un consimțământ conform articolului 6 alineatul 1 litera a) sau articolului 9 alineatul 2 litera a) sau pe un contract conform articolului 6 alineatul 1 litera b) din RGPD și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

La exercitarea dreptului tău la portabilitatea datelor ai dreptul să obții ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de către noi către un alt operator, dacă acest lucru este fezabil tehnic.

Dreptul la opoziție conform articolului 21 din RGPD

În condițiile articolului 21 alineatul 1 din RGPD în calitatea de persoană vizată te poți opune prelucrării datelor din motive care rezultă din situația specială de partea ta.

Prezentul drept general la opoziție este valabil pentru toate scopurile de prelucrare descrise în aceste prevederi privind protecția datelor, care se întemeiază pe dispozițiile articolului 6 alineatul 1 litera f) din RGPD. Altfel decât în cazul dreptului special la opoziție aplicabil prelucrării datelor în scopuri de marketing direct avem obligația, conform RGPD, de a implementa un astfel de drept general la opoziție numai dacă ne menționezi pentru acest lucru motive de o semnificație supraordonată, de ex. un posibil pericol pentru viață și sănătate.

10. Persoana de contact

Dacă aveți întrebări privind pagina de internet sau pentru a vă exercita drepturile tale în calitate de persoană vizată, poți să te adresezi Serviciului Clienți pe adresa de e-mail juridic@dumagas.ro.